Funkcje Kurier

Ewidencja przesyłek

Oprócz przejrzystego i przyjaznego wyglądu aplikacji dla użytkownika, w każdym z dostępnych modułów wprowadziliśmy opcję obsługę czytników kodów kreskowych wraz z funkcjami skrótów klawiszowych. Możliwość importu przesyłek z popularnych formatów typu txt, csv, xls itp. zdecydowanie przyśpieszy wprowadzanie ich do systemu, a wbudowane mechanizmy filtrów w przeglądaniu zleceń poprawią dostęp do informacji. Obsługa drukarek kodów kreskowych pozwoli na automatyzację oznaczenia przesyłki co bezpośrednio wpłynie na ergonomię i wydajność pracy.

Przesyłki
Dyspozycja przesyłek

Moduł umożliwia w pełni zautomatyzowane zarządzanie zleceniami. Dzięki zdefiniowanym rejonom przypisanym poszczególnym kurierom przypisanie przesyłek do danego kuriera odbywa się natychmiastowo. Aktualny wgląd w ilość oraz stan przesyłek dla poszczególnych kurierów pozwala na zoptymalizowanie wydajności pracy doręczycieli. W praktyce oznacza to możliwość generowania zestawień dla każdego kuriera zawierających informacje o liczbie oczekujących zleceń w porównaniu do innych kurierów w wybranym rejonie.

Systemy śledzenia przesyłek

Moduł, dzięki któremu kompleksowo, krok po kroku analizowana jest przebyta przez przesyłkę droga (czas, ilość km itp.). Wszystkie szczegółowe dane zapamiętywane są w historii danej przesyłki oraz przy kurierze dostarczającym tę przesyłkę.

Obsługa nadawców masowych

Dzięki aplikacji klienckiej Kurier Lite umożliwisz swoim kontrahentom szczegółowy wgląd w historię oraz śledzenie swoich przesyłek. Na bieżąco będą mogli zlecać nowe przesyłki, które automatycznie trafią do Twojego centralnego systemu KURIER. Zaawansowane uprawnienia pozwolą na dostosowanie udostępnianych informacji. To Ty zadecydujesz co i w jaki sposób zobaczy Twój kontrahent. Kurier Lite w wersji klienckiej obsługuje również import zleceń z zewnętrznych systemów operacyjnych. Wszystko po to, aby maksymalnie uprościć i usprawnić zlecenia które trafiają do realizacji w Twojej firmie.

Urządzenia zewnętrzne i integracja z www
Terminal mobilny

System Kurier wykorzystuje najnowsze technologie. Mobilny terminal wyposażony w skaner kodów kreskowych z bezprzewodowym dostępem do sieci dostarcza aktualne informację o statusie danej przesyłki. Zebrane informacje automatycznie trafiają do centrali, gdzie, w zależności od ustawień, podlegają publikacji na WWW dla odbiorcy i zleceniodawcy.

Integracja z WWW

System Kurier pozwala na publikowanie danych na Twojej stronie WWW, umożliwiając każdemu z kontrahentów posiadającemu dostęp sprawdzenie aktualnego stanu swojego zlecenia oraz wprowadzenia lub zaimportowania kolejnego. Uprość procedury przyjmowania nowych zleceń – Tobie i Twoim kontrahentom.

Rozliczenia z kontrahentami

Dla uproszczenia rozliczeń z kontrahentami powstał moduł, gdzie łatwo rozliczysz się ze zrealizowanych zleceń z uwzględnieniem stawek dla danego kontraktu/umowy. Dodatkowo w celu kompletnej automatyzacji wygenerujesz faktury, które zintegrowane z modułem obsługi elektronicznych dokumentów (EDI) trafią do kontrahenta.

Rozliczenie kurierów

Na podstawie zebranych danych z modułu Śledzenie przesyłek oraz Mobilny terminal udostępniamy możliwość szczegółowego rozliczenia pracownika z czasu, przebytej drogi oraz ilości zrealizowanych zleceń. Możliwość przypisania konkretnych stawek do pracowników dotyczących przepracowanej roboczogodziny itp. pozwoli na szybkie i łatwe wygenerowanie zestawień z kwotami końcowymi.

Raportowanie